Komise dopravní

Dopravní komise je poradní orgán rady města. Dopravní komise se zejména zabývá organizací dopravy a dopravní problematikou pouze na území města Vysokého Mýta, všechny ostatní podněty jsou brány pouze jako informativní – komise může však doporučit, který orgán či organizace by se měl řešením problematiky zabývat.

Ing. Jiří Čáp – předseda dopravní komise
Ing. Jan David
Ing. Stanislav Netolický
Ing. Robert Janko
Ing. Marcela Řeháková
Ing. František Doubravský
Ing. Zbyněk Neudert
Jan Dušek
Pavel Dvořák
Bc. Kristýna Šťastná
Bc. Filip Perout
Ing. Martin Krejza
Jaromír Holub, DiS. – zapisovatel (referent ODS)