Komise ekologická

Ekologická komise se vyjadřuje k městské zeleni (kácení, výsadby, podoba parků), k projektům v oblasti životního prostředí a k odpadům - hospodaření s odpady, třídění odpadů. Dále posuzuje žádosti o granty z rozpočtu města v oblasti životního prostředí a podává radě města návrhy na rozdělení finančních prostředků.

Iva Pokorná – předseda ekologické komise
Miroslav Herel
Ing. Jana Stříteská
Ing. Jiří Zedníček
Ing. Pavel Trávníček
Ing. Miroslav Krčil
Bc. Veronika Gabrhelová
Mgr. Jiří Junek
Bc. Edita Lipavská
Ing. Veronika Richtrová – zapisovatel (vedoucí OŽP)