Komise ekologická

Ekologická komise se vyjadřuje k městské zeleni (kácení, výsadby, podoba parků), k projektům v oblasti životního prostředí a k odpadům - hospodaření s odpady, třídění odpadů. Dále posuzuje žádosti o granty z rozpočtu města v oblasti životního prostředí a podává radě města návrhy na rozdělení finančních prostředků.

Iva Pokorná – předseda ekologické komise
Miroslav Herel
Ing. Jana Stříteská
Ing. Jiří Zedníček
Ing. Pavel Trávníček
Ing. Miroslav Krčil
Bc. Veronika Gabrhelová
Mgr. Jiří Junek
Bc. Edita Lipavská
Ing. Veronika Truhlářová
Ing. Veronika Richtrová – zapisovatel (vedoucí OŽP)