Komise kulturní

Kulturní komise každoročně projednává návrhy na udílení Výročních cen města Vysokého Mýta. Předkládá radě města návrhy na rozdělení dotací města v oblasti kultury a spolupráce s partnerskými městy a předkládá jí rovněž doporučení týkající se vysokomýtské kultury. Členové komise na jednání průběžně informují o realizovaných a připravovaných kulturních akcích a projektech.

Petr Klofanda – předseda kulturní komise
Mgr. Iva Vrátilová
David Lukáš, DiS.
Mgr. Jiří Plhák
Mgr. Jiří Junek
Ing. Dagmar Sekaninová, MBA
Mgr. Marie Lněničková
Mgr. Radka Lipertová
Mgr. Karolína Páchová
Mgr. Věra Milerová
Zuzana Kejzlar

Michaela Kotrbová – zapisovatel (referent OKV)