Komise majetková

Majetková komise doporučuje RM a ZM schválit, či neschválit prodej nemovitých věcí ve vlastnictví města, schválit či neschválit koupi nemovitých věcí a schválit či neschválit pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví města. Na základě usnesení rady města se vyjadřuje k určeným záležitostem týkajících se majetku města.

Jaroslav Bendl – předseda majetkové komise
Ing. František Jiraský
Ing. arch. Jakub Chobotský
Ing. Jiří Fišer
Jitka Baňková
Ing. Jindřich Svatoš
Milena Dvořáková
Miloš Fogl
JUDr. Libor Poláček
Josef Šplíchal, DiS.
Ing. Michal Zima
Ing. Radim Voříšek
Mgr. Jan Lipavský
lic. Jana Ottová

Dagmar Šedová – zapisovatel