Komise pro menšiny a sociální záležitosti

Komise pro menšiny a sociální záležitosti každoročně projednává a doporučuje radě města rozdělení dotací dotace a grantů v sociální a zdravotní oblasti. Projednává záměry a projekty v sociální oblasti a vyjadřuje se k nim.

Mgr. Šárka Vlčková – předseda komise pro menšiny a sociální záležitosti
Bc. Kamil Zastoupil
lic. Tomáš Salášek
Petra Řeháková
Ing. Tomáš Dudycha
Mgr. Romana Zimová
Ing. Milan Nádvorník
Mgr. Yvona Jetmarová
Mgr. Barbora Šafránková
Bohdana Turková
Jana Hurychová
Bc. Josef Šmolík

zapisovatelka Bc. Ludmila Abrahamová