Komise pro regeneraci památek

Náplní komise pro regeneraci památek je příprava námětů pro jednání rady města týkající nemovitých kulturních památek v MPZ i mimo ni. Dále se zabývá návrhem rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé nemovitosti z Programu regenerace MPZ Vysoké Mýto a podílí se na jeho aktualizacích.

Ing. arch. Barbora Šedová – předseda komise pro regeneraci památek
Mgr. Jiří Plhák
Ing. arch. Jakub Chobotský
ICLic. Mgr. Stanislav Tomšíček
Bc. Ondřej Halama
MgA. Marta Hošková
Mgr. Jaroslav Korbel
Mgr. Jiří Junek
Miloš Fogl
Jana Sommrová

zapisovatelka Ing. Andrea Čápová