Komise sportovní

Sportovní komise je iniciativní a poradní orgán rady města na úseku práce s mládeží, především všech věcí týkajících se sportu, včetně navrhování rozdělení dotací.

Mgr. et Bc. Tomáš Černý – předseda sportovní komise
Jiří Kovařík
Aleš Dejdar
Jaroslav Bendl
Ing. Luděk Roleček
Mgr. Lukáš Dejdar
Jiří Rejlek
Martin Viktorin st.
Mgr. Filip Krejza
Mgr. Eva Odložilová
Adam Dostál

Radka Fendrychová – zapisovatelka