Komise sportovní

Sportovní komise je iniciativní a poradní orgán rady města na úseku práce s mládeží, především všech věcí týkajících se sportu, včetně navrhování rozdělení dotací.

Mgr. et Bc. Tomáš Černý – předseda sportovní komise
Jiří Kovařík
Aleš Dejdar
Jaroslav Bendl
Ing. Luděk Roleček
Mgr. Lukáš Dejdar  
Jiří Rejlek
Martin Viktorin st.
Mgr. Filip Krejza
Mgr. Jindřiška Klaudová
Mgr. Eva Odložilová
Adam Dostál
Radka Fendrychová – zapisovatelka (referent OŠK)