Komise stavební

Komise stavební je poradním orgánem rady města. Dle zjištění stavu objektů doporučuje radě města k realizaci konkrétní záměry. Zabývá se městskými investičními akcemi od záměru až po jejich realizaci.

Ing. Jiří Fišer – předseda stavební komise
Ing. Jindřich Svatoš
Ing. arch. Barbora Šedová
Ing. arch. Jakub Chobotský
Bc. Ondřej Halama
Ing. Jana Stříteská
Ing. Milan Urbánek
Ing. arch. Radek Schwab
Josef Šplíchal, DiS. – zapisovatel (referent ORM)