Komise výchovně vzdělávací

Komise výchovně vzdělávací je iniciativní a poradní orgán rady města na úseku školství, včetně navrhování rozdělení dotací v této oblasti.

Mgr. Blanka Kysilková – předsedkyně výchovně vzdělávací komise
Bc. Edita Lipavská
Mgr. Alena Černá
Mgr. Stanislava Burešová
Mgr. et Bc. Tomáš Černý
Mgr. Lukáš Dejdar
Mgr. Eva Burešová
Mgr. Helena Kejzlarová
Petr Hošek, DiS.
Mgr. Martina Wichová
Petra Kozminská, DiS.
Mgr. Monika Bystřická Mandíková
Ing. Jitka Jiskrová
Mgr. Mirka Pátková

Renata Benešová – zapisovatel (referent OKV)