Rada města Vysokého Mýta

Rada města je výkonným orgánem města, její pravomoce jsou vymezeny zákonem o obcích. Schází se zpravidla jednou za dva týdny ve středu, její schůze nejsou veřejné.
Současná rada města byla zvolena 19. 10. 2022 na období 2022-2026.