Městský znak

Městský znak

Vysoké Mýto původně (nejpozději od r. 1350) užívalo na své pečeti a pak i ve znaku okřídleného dvounohého draka jakoby ve skoku doprava obráceného, ohlížejícího se však doleva hlavou na dlouhém krku, s ocasem stočeným dole do smyčky. Král Vladislav II. vylepšil 20. října 1471 tento znak tím, že k drakovi přidal sv. Jiří, který draka zabíjí.

Listina krále Vladislava II. je uložena v Státním archivu v Ústí nad Orlicí. Na listině je uveden následující popis znaku (český předklad): Na červeném štítě je podoba sv. Jiří ve skvostném stříbrném brnění se zlatými nákolenicemi a ostruhami. Na kučeravých světlých vlasech má zlatou čelenku se zlatým křížem nad čelem. Od pravého ramene vlají dozadu cípy zeleného roucha. Jede na stříbrném koni. Uzda, kterou drží v levici, a třmeny jsou zlaté, sedlo přirozené barvy. Na levici má sv. Jiří modrý terčový štít se zlatým křížem, v pravici drží zlaté kopí, jímž probodává hrdlo zeleného draka, ležícího na zádech pod koněm.

Takto povýšený znak užívá město dodnes. Současná úprava znaku, kterou provedl český grafik Pavel Hrach, věrně vychází z původní předlohy Na přípravě a realizaci této úpravy se podílel PhDr. Müller, předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Užití znaku města Vysokého Mýta lze pouze se souhlasem rady města.

Kromě znaku město používá také vlajku, na které jsou dva vodorovné pruhy: zelený nahoře a červený dole.