Vedení města

Vedení městského úřadu tvoří starosta, místostarostové a tajemník.

Starosta zastupuje město navenek. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Podrobnosti výkonu této funkce upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu. Starosta řídí městskou policii, krizový štáb, bezpečnostní radu ORP Vysoké Mýto, povodňovou komisi ORP Vysoké Mýto a povodňovou komisi města Vysokého Mýta.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. Podrobnosti výkonu této funkce upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu.

Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i v přenesené působnosti. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Tajemník je nadřízeným zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. Podrobnosti výkonu funkce tajemníka upravuje zákon o obcích a organizační řád městského úřadu.

Vedení městského úřadu sídlí v hlavní budově na adrese B. Smetany 92, Vysoké Mýto.