Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/new.vysoke-myto.cz/wp-content/themes/vysoke-myto-theme/single.php on line 6

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/new.vysoke-myto.cz/wp-content/themes/vysoke-myto-theme/single.php on line 6

Smírčí kříže přeneseny před stavbou dálnice do kostela Nejsvětější Trojice

Smírčí kříže přeneseny před stavbou dálnice do kostela Nejsvětější Trojice

V souvislosti se stavbou dálnice D35 byly dva středověké smírčí kříže nalézající se v blízkosti Vysokého Mýta vyzvednuty, aby nedošlo k jejich poškození. Po jejím dokončení se jeden kříž vrátí zpět na stejné místo, ten druhý bude usazen v lokalitě, kde byl původně umístěn, protože v prostoru, odkud byl nyní vyzdvižen, bude stát křižovatka.

S vyzvednutím křížů město řešilo otázku, kam je na přechodnou dobu uložit. „Možností se nabízelo víc, ale jako nejvhodnější nám přišel kostel Nejsvětější Trojice v Jungmannových sadech, kde budou mít pískovcové kříže příhodné podmínky. Jsem rád, že jsme se s děkanem Stanislavem Tomšíčkem dohodli a smírčí kříže zpřístupníme veřejnosti 2. června v rámci letošní Noci kostelů. Zájemci si je budou moci prohlédnout také začátkem září během Městských slavností,“ řekl starosta František Jiraský. 

Kamenné smírčí kříž byly ve středověku stavěny na místech násilných smrtí, zejména zabití a vražd. Jsou roztroušeny v krajině, ale i ve městě a obcích. Na katastrálním území Vysokého Mýta se dochovaly dva takové kříže.

Smírčí kříž vytesaný z pískovce v blízkosti silnice z Vysokého Mýta směrem na Vraclav byl na místě vraždy vztyčen pravděpodobně ve 13. či ve 14. století. Díky dodnes zřetelnému vyrytému reliéfu na jeho přední straně víme, že vražedným nástrojem byly luk a šíp, případně kuše.

Druhý, pocházející z 15. století, se nacházel na severním okraji města u silnice I/35 směrem na Hradec Králové. I ten je svým ztvárněním velmi zajímavý, i když je poškozený a chybí mu horní část. Na přední straně kříže je patrno pouze v náznacích vyobrazení jakéhosi nástroje. Vzhledem k poškození kříže není reliéf zřetelný v celku. Může se jednat snad o topůrko sekery. Na kříži je též nápis gotickou minuskulou.

 Usazení tohoto kříže u silnice směrem k Hradci Králové není původní. Dříve stával na místě vzdáleném přibližně 60 metrů. V roce 1993 jej při orbě na poli vyvrátil traktor.

Zdroj duchovní okruh naučné stezky, RMVM