Botanická zahrada

Botanická zahrada

V letech 1905–1906 došlo k parkové úpravě severního úseku hradebního parkánu nad Mlýnským potokem, kde byla v roce 1906 založena botanická zahrada. V daném období se z důvodu vzdělávání, osvěty a výchovy zakládaly různé botanické či ukázkové zahrady s různým důrazem na didaktickou funkci. V roce 1912 byl vydán Průvodce městskou botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě s podtitulkem I. Oddělení: rostliny léčivé. V něm je fotografie segmentu zahrady, z které jsou podél parkové cesty patrné úzké lemy záhonů osazeny rostlinami s informativními cedulkami. Ve vlastním průvodci se píše: „Malá botanická zahrada založena byla ve Vys. Mýtě r. 1906, která sloužiti má ne tak ke studiu vědeckému, jako hlavně k tomu, aby seznamovala návštěvníky s rostlinami užitečnými a rostlinami škodlivými, aby umožnovala stopovati jejich život, těšit se z krás a šlechtiti mysl.“

Lukáš Štefl, zahradní architekt města Vysokého Mýta; René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán