Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady vznikly na místě původních vojenských jízdáren v roce 1900 z iniciativy okrašlovací jednoty. Autorem návrhu byl významný český zahradní architekt František Thomayer. Havlíčkovy sady představovaly typicky promenádní park. V letním období zde pořádala promenádní koncerty i vojenská hudba. Obvodová parková cesta byla lemována stromořadím. Parkové cesty protkávaly park a v kombinaci s výsadbou stromů a skupinkami keřů vytvářely různá zákoutí. V parku se nacházelo velké množství laviček, květinové výsadby a centrální vodní prvek v podobě kruhovitého jezírka s vodotryskem. Dispozice cestní sítě byla v průběhu let výrazně pozměněna, většina záhonů a keřových výsadeb zrušena či změněna. V parku však stále roste několik původních stromů. V roce 2022 proběhla celková rekonstrukce parku, která mimo jiné do původního místa navrátila vodní prvek v podobě kašny.

Na okraji parku před Pražskou bránou stojí od roku 2012 socha zakladatele města krále Přemysla Otakara II. od uměleckého kováře Karla Bureše. Byla pořízena z veřejné sbírky a město jí dostalo u příležitosti oslavy jeho 750. výročí založení.

Lukáš Štefl, zahradní architekt města Vysokého Mýta; René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán