Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Původně hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice stojí v Jungmannových sadech. Nejstarší městský hřbitov byl u kostela sv. Vavřince, ale tento shledali měšťané v 16. století jako hygienicky nevyhovující a rozhodli se jej zrušit a založit nový na místě za hradbami. Roku 1543 byl uprostřed nového hřbitova postaven kostel Nejsvětější Trojice. Renesanční stavbu ještě s gotickými prvky řídil mistr Blažej z Litomyšle. Na konci 16. století byl kostel prodloužen mistrem Trebkou. Později proběhly úpravy v duchu baroka a novorenesance. V roce 1902 kostel dostal dnešní štít se sochařskou výzdobou od Bohumila Vlčka. Na konci 19. století byl založen současný hřbitov na okraji města a hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice byl v roce 1906 zrušen a uvolněný prostor byl začleněn do Jungmannových sadů. V interiéru kostela se nachází několik starobylých náhrobníků, gotické kamenické prvky a barokní zařízení, oboje pocházející z chrámu sv. Vavřince.

René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán