Park Otmara Vaňorného

Park Otmara Vaňorného

Patrně první zahradní úpravy této lokality souvisely se stavbou novogotické reálné školy v roce 1855, které ustoupil i krátký úsek městské hradby a dále pak se stavbou budovy gymnázia v roce 1882. Na plánu města z roku 1882 je zřejmá neformální parková úprava mezi těmito dvěma budovami. Později prostor fungoval jako dvě samostatné školní zahrady, patrně s didaktickou i užitkovou funkcí. Další parková úprava vznikla kolem roku 1952 sloučením těchto dvou zahrad. V centru byl vodní prvek v podobě kašny, jejíž okolí bylo osazeno lavičkami a skalkou. Park byl postupně zahušťován vesměs chaotickou výsadbou dřevin. V roce 1990 byla kašna nahrazena vodním střikem na betonovém podstavci. V roce 2019 došlo k celkové úpravě parku, změně povrchů, redukci zahušťujících výsadeb a nové výsadbě dřevin. Do parku byla instalována nová kašna a její okolí bylo upraveno a uzpůsobeno k pobytu a zastavení.

Lukáš Štefl, zahradní architekt města Vysokého Mýta; René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM. Foto Radek Štěpán