Tyršovo náměstí

Tyršovo náměstí

Náměstí se nachází v severozápadním cípu města. Ve středověku se v jeho místech nacházel minoritský klášter zmiňovaný poprvé v roce 1290. Jeho podoba není známá, ale podle historických zpráv byl jeho součástí kostel sv. Petra a Pavla. Areál kláštera přímo navazoval na městské opevnění. Klášter zanikl za husitských válek v roce 1421 při obsazení města vojskem pražského husitského svazu. Jediným dnes viditelným pozůstatkem kláštera jsou fragmenty heraldické kamenické výzdoby zazděné v zahradní zdi sokolovny, která stojí přímo na místě dávného kláštera. Tyršovu náměstí dnes vévodí novorenesanční budova Sokolovny z roku 1901 od architekta Františka Podhajského. V roce 1912 byl před ní postaven pomník Miroslava Tyrše, zakladatele sokolského hnutí. Jedná se o vůbec první pomník této osobnosti na českém venkově. Za sokolovnou se nachází Klášterská bašta, součást městského opevnění. Polokruhová stavba byla původně směrem k městu otevřená. V její nejvyšší úrovni se nachází tři štěrbinové střílny. Dnešní vyzdívka pochází až z roku 1862, kdy bašta získala i novou střechu. Na baštu navazovala hlavní hradba, jejíž fragmenty jsou na jejím zdivu dodnes patrné. Pod baštou je dochována parkánová hradba v originální hmotě se střílnami, opěráky a tzv. vodní rýhou, tedy vyústěním městské kanalizace. Hradba dnes lemuje další z parků vzniklých v 19. století okolo městského opevnění, tzv. Botanickou zahradu.

René Klimeš a Vojtěch Barcal, RMVM, Foto Radek Štěpán