Korbach

Korbach

Staré hanzovní město Korbach se nachází v srdci oblasti nazvané Waldeck mezi westfálským Sárskem a Hesenskou vysočinou. Korbach leží na spolkové silnici 252 (Paderborn – Marburg) a 251 (Kassel – Brilon) v nadmořské výšce 364 m n. m. Se svými 24 500 obyvatel patří dnes krajské město Korbach k hospodářskému, kulturnímu a administrativnímu centru širokého okolí.

Korbach vzkvétal a stával se známějším díky své příznivé poloze na křižovatce starých vojenských a obchodních cest. V roce 1036 vlastnil korbašský královský dvůr biskup z Paderbornu spolu s městy v severní části Waldecku. Je možné, že již v roce 1073 byl Korbach městem, ale nelze to ještě doložit. Po rozvoji v pozdním středověku následovalo období úpadku. Boje panovníků, hrabat z Waldeku, ničivé následky Třicetileté války, mor a jiné epidemie, čarodějnické procesy, drancování a požáry zničily blahobyt města. Městu ubývaly síly a počet obyvatel před 100 lety byl okolo 2000. Vzestup začal v roce 1893 se stavbou železnice. Korbach se stal křižovatkou dvou železničních tratí a průsečíkem důležitých dopravních cest. Rozvoj průmyslu začal v roce 1908 s výstavbou gumárenského závodu. Počet obyvatel se rychle zdvojnásobil. Po první světové válce se Korbach stal správním centrem tehdejšího samostatného státu Waldek, který se vzdal své samostatnosti až roku 1929 a připojil se k Prusku. Jako část provincie Hessen – Nassau byl Korbach krajským městem.

Druhá světová válka způsobila jen nepatrné škody. Nával vyhnanců zdvojnásobil počet obyvatel, v roce 1960 dosáhla populace 17.000. Dodnes mezinárodní gumárenský závod (Continental Gummi Werke) zaměstnává přes 3000 osob. Další vlna industrializace proběhla v 50. letech, vznikla například továrna na výrobu kancelářského nábytku (Mauserwerke). Město se začalo rozrůstat i za hradbami, vyrostly nové obytné čtvrti, zelené plochy a hřiště.

Přes tento bouřlivý vývoj si Korbach udržel oblibu a nadšení návštěvníků. Starobylé hradby a věže jsou téměř neporušené, je tu mnoho útulných zákoutí a uliček. V „Kümpen“ (kasárnách) se zrcadlí štíty hrázděných domů a v kostelech obdivujeme umělecká díla starých mistrů. Několik starých kamenných domů s jejich gotickými stupňovitými štíty stojí již 600 let. Téměř na každém kroku můžeme pohlédnout do historie a nejlépe se s novou částí města seznámíme z ochozu věže kostela sv. Kiliána, který je dominantou Korbachu.

Partnerská smlouva mezi Vysokým Mýtem a Korbachem byla podepsána 30. června 2000.

Webové stránky Korbachu www.korbach.de