Spišská Belá

Spišská Belá

Město Spišská Belá leží na Slovensku v Prešovském kraji v podtatranské oblasti, která se nazývá Spiš. Žije v něm přibližně 6,5 tisíce obyvatel. První dochovaná písemná zmínka o Spišské Belé pochází z roku 1263. Vznik Spišské Belé souvisí s příchodem německých kolonistů podobně, jako tomu bylo v Čechách za Přemysla Otakara II., který pozval německé kolonisty, aby osídlili řídce obydlené oblasti. Spišská Belá byla jedním ze spišských německých měst, která získala v roce 1271 městská privilegia od uherského krále Štěpána V. Ve městě a okolí se tradičně dařilo zemědělství a řemeslům. S rozvojem města je spojena výstavba významných budov, jako je například kostel sv. Antonína Poustevníka ze 13. století i radnice, fara a zvonice z 16. století.

Od roku 2005 je historické centrum města památkovou zónou. V sedmdesátých letech minulého století byla ke Spišské Belé připojená obec Strážky, ve které stojí renesanční zámek, zvonice a gotický kostel, které patří mezi slovenské národní kulturní památky. V zámku byla v devadesátých letech zřízena expozice Slovenské národní galerie. Mezi významné belianské rodáky patří například univerzitní profesor, matematik, fyzik a vynálezce zdokonalené fotografické optiky Jozef Maximilián Petzval (1807-1891). Po roce 1989 byly městu vráceny rozsáhlé lesy a historické pozemky v Belianskych Tatrách, o které město přišlo v 50. letech. Spišská Belá zaznamenala v posledním desetiletí velký rozmach a zaměřila se rovněž na propagaci města a okolí jako zajímavého turistického cíle.

K slavnostnímu podpisu smlouvy o partnerství a spolupráci došlo 3. června 2017 v rámci městských slavností Dny města Spišská Belá. Podepsali ji starosta města Vysokého Mýta František Jiraský a primátor města Spišská Belá Štefan Bieľak. 

Webové stránky Spišské Belé na http://spisskabela.sk/