Varna - Odessos

Varna - Odessos

Varna (bulharsky Варна) je s přibližně 320 tisíci obyvateli po Sofii a Plovdivu třetím největší městem Bulharska. Město se rozkládá na březích Černého moře a je to největší bulharský přístav. Přezdívá se jí i „mořská" metropole Bulharska. Nalézá se tam i vrchní velení bulharského námořnictva. V letních měsících se ve Varně pořádá mnoho festivalů (např. mezinárodní hudební festival Varenské léto, Mezinárodní jazzový festival, či Týden moře. Místní muzeum mimo jiné nabízí pohled na nejstarší zlatý poklad na světě, tzv. Varenskou kulturu. Partnerským městem Vysokého Mýta je část Varny – Odessos.

Partnerství Vysokého Mýta s Varnou – Odessos bylo stvrzeno 6. dubna 2005 ve Vysokém Mýtě podpisem smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci. Smlouvu podepsali Dimo Nikolov, starosta městské části Varny Odessos a starosta Vysokého Mýta Bohuslav Fencl. Podpisu byl dále přítomen bulharský velvyslanec J. E. Ing. Martin Tomov a kulturní rada velvyslanectví Bulharska Ing. Petr Zlatev. Z Varny do Vysokého Mýta dále přijeli a slavnostního aktu byli rovněž přítomni zástupce magistrátu a doc. Konstantin Trošev, předseda společnosti bulharsko-českého a slovenského přátelství.

Webové stránky Varny www.varna.bg