Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Kontakt: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 778 787 318, e-mail: iva.vratilova@zusmyto.czinfo@zusmyto.cz
ředitelka Mgr. Iva Vrátilová
http://www.zusmyto.cz