Sportcentrum Vysoké Mýto, s.r.o.

kontakt: Jiráskova 111, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 057, 724 228 993, sportcentrum.vm@seznam.cz
www.sportcentrum-vm.cz
provozovatel: Technické služby Vysoké Mýto
ředitel: Ing. Jindřich Svatoš
zodpovědná osoba: Bc. Jan Dvořák, kontakt: +420 731 011 782, jan.dvorak@tsvmyto.cz