Částečné omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích

Částečné omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích

Z důvodu stavebních prací při výstavbě mostního objektu v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov bude docházet od začátku února 2024 do konce května 2025 k částečnému omezení provozu na místní komunikaci v Peklovcích – u zahrádkářské kolonie, kde bude dle aktuálně prováděných prací zřízeno pracovní místo.

V místě prováděných prací bude vždy zachován bezpečný průjezd. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí dopravního značení.

Stanovená přechodná úprava provozu na této komunikaci je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

 Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná právnická osoba EUROVIA CS, a.s.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Vizualizace dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov. ŘSD ČR