Dopravní omezení v rámci výstavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Dopravní omezení v rámci výstavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Vysoké Mýto a jeho okolí čekají v následujících měsících uzavírky a další dopravní omezení související se stavbou dálnice D35 po obchvatu Vysokého Mýta v úseku Vysoké Mýto – Džbánov.

„Stavba dálnice je největší stavbou za poslední desítky let od výstavby průtahu městem, jehož následky nyní řešíme. Ovlivní život ve městě na dva roky. Bude to velmi náročné období, protože představuje omezení jak pro místní, tak i pro projíždějící městem. Přinese různé změny a nejistoty. Buďme, prosím, trpěliví a vydržme, protože až se dálnice za dva roky postaví, tak by se nám mělo v dopravě výrazně ulevit. Jsem přesvědčen, že to zvládneme,“ řekl starosta František Jiraský.

V průběhu ledna by mělo dojít z důvodu stavby mostu k úplné uzavírce místní komunikace ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě v úseku od garáží za domy č. p. 786 a 787 po křižovatku s komunikací v Peklovcích. 

V lednu se také očekává částečná uzavírka silnice III/30523 v ulici Vraclavská ve Vysokém Mýtě přibližně v místech firmy Kovošrot Vysoké Mýto – Sběrné suroviny Ivana Ševčuka po křižovatku se silnicí III/30527, kdy bude zřízeno pracovní místo z důvodu výstavby provizorní komunikace tzv. bypassu a uložení inženýrské sítě. 

V únoru je z důvodu stavby mostu plánována úplná uzavírka silnice II/357 směr na Knířov a Lhůtu v místech od křižovatky se silnicí IIII/3571. Objízdná trasa je navržena z Vysokého Mýta po silnici I/35 směr Hrušová, dále po silnici III/35834 do Bučiny, dále po silnici III/35718 do Javorníku, Javorníčku a Libeciny, a dále po silnici II/357 přes Zádolí do Lhůty a Knířova, a to obousměrně.

Dále se v únoru předpokládá z důvodu výstavby mostu částečná uzavírka místní komunikace v Peklovcích. 

Během února se z důvodu výstavby okružní křižovatky očekává na západním okraji města úplná uzavírka místní komunikace souběžné se silnicí I/35, přibližně v místech od posklizňové linky ke křižovatce s místní komunikací ulice Průmyslová. Z důvodu provádění stavebních prací dojde i k částečnému omezení provozu na silnici I/35, kde bude zřízeno pracovní místo. 

Kromě dopravních omezení souvisejících se stavbou dálnice jsou v příštích měsících z důvodu rekonstrukce kanalizace a následně modernizace silnice plánována dopravní omezení ve Vraclavi. Tato stavební akce bude koordinována s dopravními omezeními, která budou souviset s výstavbou D35 Vysoké Mýto – Džbánov.

Přesné termíny s podrobným popisem dopravních omezení budou zveřejněny na městských webových stránkách v rubrice Aktuality / Život města / Doprava a budeme o nich průběžně informovat také na stránkách Vysokomýtského zpravodaje.

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru dopravních a správních agend

Foto z videa Radek Štěpán