Dvě ocenění pro nový park v území bývalých kasáren

Dvě ocenění pro nový park v území bývalých kasáren

Revitalizované území bývalých kasáren získalo ocenění v soutěžích Park roku 2023 a Stavba roku v Pardubickém kraji 2023.

Veřejné prostranství v areálu bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě revitalizované podle návrhu architektů Barbory Srpkové a Martina Lukáče se řadí mezi sedm oceněných projektů kvalitně obsazené celostátní soutěžní přehlídky Park roku 2023. Porotci čestným uznáním ocenili jeho technické i biotechnické řešení a kvalitní realizaci. Výsledky soutěže vyhlásilo a ocenění předalo vedení pořádajících Svazu zakládání a údržby zeleně a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu 19. října v Humpolci.

Revitalizované území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě uspělo také v soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji 2023 pořádané Pardubickým krajem ve spolupráci s profesními sdruženími. Na slavnostním vyhlášení výsledků 24. října v pardubickém zámku převzali starosta František Jiraský a architektka Barbora Srpková Zvláštní cenu poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru.

Velice mě těší, že jsme získali tyto významné ceny v obou soutěžích ve velké konkurenci. Jsou oceněním pro všechny, kteří se na přípravě a realizaci tohoto náročného projektu podíleli od architektonicko-urbanistické soutěže realizované v roce 2017 podle pravidel České komory architektů až po předání území do užívání veřejnosti v roce 2022. Za jejich přínos a spolupráci jim děkuji,“ řekl starosta František Jiraský.

Revitalizace území bývalých kasáren byla jednou z největších investičních akcí minulého období, a to nejen co do finanční náročnosti, ale i rozsahem a složitostí stavby. Byla to akce svým způsobem ojedinělá v rozměrech města, možná i regionu.

Veřejnost si revitalizované území velmi oblíbila. „Těší nás zájem lidí, kteří v parku tráví svůj volný čas, baví se, sportují a setkávají se tam, což je pro nás tím největším oceněním,“ řekl starosta.

Na úspěchu projektu se významně podílejí architekti Barbora Srpková a Martin Lukáč. „Jsme rádi, že návrh rezonuje jak s obyvateli města, tak s odbornou veřejností. Při návrhu revitalizace vysokomýtských kasáren jsme se inspirovali v zahraničí, ale z přibývajících úspěšných realizací po kraji i republice, je vidět, že už i česká společnost je připravena si naplno užívat kultivovaných městských prostor. A to i na menších městech či vesnicích. Věříme, že toto prostranství může nabídnout inspiraci pro další zastupitelstva k živé spolupráci s architekty a urbanisty při tvorbě našeho životního prostoru. Za autory děkuji všem, co se na projektu po dobu šesti let intenzivních příprav podíleli,“ řekla architektka Barbora Srpková.

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto
Autor projektu:

Mgr. art. Martin Lukáč a Ing. arch. Barbora Srpková
Sadové úpravy: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Investor: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: AGILE spol. s r.o.

Plocha pozemku: 3,6 ha
Investiční náklady: 64,5 mil. Kč s DPH
Dotace z OPŽP: 8,7 mil. Kč

Foto Tomáš Kopecký, Pardubický kraj
Foto Michaela Opálková
Foto Alex Shoots Buildings