Evidence ukrajinských vozidel

Evidence ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR (nemusí být majiteli), a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění.

Občané Ukrajiny, kteří zde pobývají, mohou vozidla do systému registrovat od 1. 10. 2023.

Zápis do evidence provádí bezplatně obce, kde je registr vozidel.

Od 1. 1. 2024 je řízení Ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem.
Více informací naleznete v letáku.

Co s sebou na úřad?

  • Doklad totožnosti osoby podávající žádost.
  • Plnou moc, pokud nebude evidenci vozidla provádět žadatel, který má být do evidence zapsán jako provozovatel. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
  • Osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:  
Zákon č. 173/2023 ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zdoj a foto Ministerstvo dopravy ČR , www.mdcr.cz