Obnova vybavení městské kompostárny

Obnova vybavení městské kompostárny

Město pokračuje v investicích do vybavení infrastruktury odpadového hospodářství.

V letošním roce město oplotí část areálu kompostárny, vybuduje přístřešek na stroje a na kompost. Postaví technické zázemí pro obsluhu kompostárny a pořídí bubnový třídič na třídění kompostu na dvě základní frakce.

Na modernizaci kompostárny obdrží město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 4,3 milionů korun, tj. 70 % ze způsobilých nákladů projektu, které činí 6,1 milionů korun. Celkové rozpočtované náklady se předpokládají ve výši 7,4 milionů korun.

Technické služby Vysoké Mýto v rámci systému nakládání s odpady začaly provozovat kompostárnu v roce 2014. Zpracovávají v ní bioodpady, a to jak od občanů města Vysokého Mýta, tak odpady vzniklé při údržbě veřejných prostranství.

Pro zpracovávání bioodpadů ve Vysokém Mýtě je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány postupně do jednotlivých pásových hromad. Proces kompostování začíná drcením, následuje zakládání zhomogenizovaných surovin do pásových hromad, jejich pravidelné překopávání překopávačem kompostu, dozrání kompostu, třídění a nakonec uložení. Neprosátá složka vhodná k dalšímu kompostování je následně vrácena zpět do kompostovacího procesu.

Vyprodukovaný kompost, který získal pod značkou Vysokomýtský humáč certifikát uznaného hnojiva se používá ke hnojení trávníků a květinových záhonů na veřejných prostranstvích ve městě a prodává se pro zahrádkářské účely i k hnojení rostlin v květináčích a truhlících. Kompostárna každoročně průměrně vyprodukuje 750 tun kvalitního Vysokomýtského humáče. Cena 60,50 korun za 100 kilogramů kompostu je velmi příznivá.

„Zpracování bioodpadu jako jedné složky z komunálního odpadu, jehož jsme jako město původcem, je velmi důležité, protože nám odpadá podstatná složka celkového množství odpadu, kterou jsme jednak povinni třídit a jednak by její případné skládkování byla pro nás velmi drahé. Je krásné sledovat, že téměř ve 100 % vracíme odpad zpět do biocyklu,“ řekl Jan Lipavský.

Město Vysoké Mýto získalo dotaci na pořízení kompostárny a naposledy v roce 2022 také dotaci na drtič na dřevo.

Vysokomýtský humáč. Foto Veronika Richtrová