Příprava revitalizace parku u Městské knihovny

Příprava revitalizace parku u Městské knihovny

Město plánuje revitalizaci parku u Městské knihovny, který plní převážně komunikační funkci, protože jím vede jedna z důležitých pěších tras z nejobydlenějšího sídliště do centra města. Návrh počítá s tím, že park bude přístupnější, bezbariérový a bezpečnější.

„Návrhu na proměnu prostoru se ujal architekt zeleně Lukáš Štefl. Přistoupil k němu se stejnou filozofií jako v Havlíčkových sadech. Akceptoval současné pochozí trasy. To znamená, že parku zůstane hlavní komunikační funkce ve směru současných chodníků. Park by se měl prosvětlit, prořežou se neperspektivní dřeviny a citlivě doplní výsadbou. Uprostřed je navržena zpevněná plocha, kde si lidé budou moci odpočinout,“ řekl starosta František Jiraský.

Chodníky se upraví tak, aby navazovaly na komunikační trasy. Napříč parkem je v současné době zídka, která se odstraní a dojde k úpravě terénu. Vznikne také rampa, která umožní bezbariérový pohyb po parku. Úpravami zeleně se zvýší i bezpečnost celého prostoru.

Přestože tento veřejný prostor bude plnit i nadále především komunikační funkci, v centrálním části parku se počítá také s místem pro posezení a odpočinek.

Návrh revitalizace parku bude v příštích měsících rozpracován pro dokumentaci pro stavební povolení. K vlastní úpravě parku by mohlo dojít v roce 2025.

Park u Městské knihovny. Vizualizace Ateliér Šteflovi