Revitalizace veřejného prostoru mezi ulicemi Odbojářská a Lidická

Revitalizace veřejného prostoru mezi ulicemi Odbojářská a Lidická

Předáním staveniště byla v pátek 2. května zahájena úprava veřejného prostoru ve dvou vnitroblocích mezi ulicemi Lidická a Odbojářská. Naváže na revitalizované území bývalých kasáren.

Ve vnitroblocích dojde k výměně zpevněných ploch, kde asfaltové povrchy nahradí dlažba. Počítá se i s novým uspořádáním parkovacích míst. Parkovací stání budou jak podélná, tak i kolmá. „Nová parkovací místa vzniknou podél ulice Odbojářská. Očekáváme, že tím současně dojde v ulici ke zpomalení a zklidnění dopravy,“ řekl starosta František Jiraský.   

V jednom vnitrobloku v místě určeném pro volnočasové aktivity vznikne dětské hřiště a v druhém sportovní hřiště. Veřejný prostor bude vybaven novými lavičkami a odpadkovými koši. Počítá se také s menšími úpravami zeleně.

Revitalizace tohoto prostoru bude trvat čtyři měsíce a město do ní investuje 19 milionů korun.

Úpravy lokality vychází z koncepční studie území vymezeného ulicemi Odbojářská, Lidická, Ležáků a Prokopa Velikého zpracované před šesti roky Alešem Hlavatým, Štěpánem Vacíkem a Karolínou Koupalovou, která obsahuje také podněty podané během setkání s občany.

Ilustrační foto Ondřej Halama