Stavební záměry lze předběžně konzultovat s městským architektem

Stavební záměry lze předběžně konzultovat s městským architektem

Městský architekt Jakub Chobotský provádí konzultační a poradenskou činnost v oblastech architektury a urbanismu. Pro potřeby vysokomýtského stavebního úřadu vydává vyjádření ke stavebním záměrům. Již vpřípravné fázi záměru architekt nabízí stavebníkům a projektantům předběžnou konzultaci, na které spolu proberou, zda je uvažovaný záměr v souladu súzemním plánem, územní studií a s cíli v oblasti architektury a urbanismu. Rozsah potřebných příloh pro posouzení záměru městským architektem je uveden v přiloženém textu ZDE.Městský architekt je pro konzultace k dispozici v pondělí od 8.30 do 17.00na městském úřadě, B. Smetany č.p. 92, v kanceláři č. 252, tel. 465466 176. Čas osobní konzultace je vhodné domluvit předem, protože část dne městský architekt může být v terénu mimo budovu.

Schůzku lze dohodnout i e-mailem: mail@chobotsky.com nebo jakub.chobotsky@vysoke-myto.cz. Případně kontaktujte vedoucího stavebního úřadu Luboše Karmína, tel: 465 466 161, 777 754 271, email: lubos.karmin@vysoke-myto.cz.

Foto Aleš Felgr