Vyvýšené pěstební záhony a nádoby na bioodpad do domácností

Vyvýšené pěstební záhony a nádoby na bioodpad do domácností

Město pokračuje v projektech zaměřených na komplexní předcházení vzniku odpadu na svém území.

Aktuálně za 1,5 milionu korun s přispěním 85% dotace z Operačního programu Životní prostředí pořídí další pěstební kompostéry a nádoby na bioodpad. Nakoupí také další vratné plastové kelímky, které budou používány na městských akcích.

Prvních 200 pěstebních kompostérů město nabídlo domácnostem v rodinných domech v roce 2022, což se setkalo s nebývale pozitivní odezvou. „Zájem o pěstební kompostéry předčil nabídku, proto jsme se rozhodli pro zakoupení dalších 200 kusů. Současně pořídíme 100 nádob na bioodpad pro domácnosti, které je dosud nemají. Jak kompostéry, tak i nádoby na bioodpad domácnostem v rodinných domech zapůjčíme bezplatně,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Vyvýšené pěstební záhony jsou v současné době k vyzvednutí na sběrném dvoře v Průmyslové ulici v provozní době od pondělí do pátku. Nádoby na bioodpad budou vydávány po jejich dodání. Termín bude zveřejněn na městských webových stránkách a na stránkách technických služeb. Pěstební kompostéry a nádoby na bioodpad město poskytne na základě smlouvy o výpůjčce do domácností, které si dosud žádné nepřevzaly.

V rámci projektu bylo současně nakoupeno 6000 vratných plastových kelímků, z toho 2000 kelímků o objemu 0,5 l a 2000 kelímků o objemu 0,3 l primárně určených na studené nápoje a dále 2000 kelímků na teplé nápoje o objemu 0,2 l. Spolu s tím byly zakoupeny plastové boxy na jejich uskladnění.

Počátky třídění a likvidace bioodpadu z domácností se datují do roku 2006, kdy se ve Vysokém Mýtě rozběhl pilotní projekt Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto. V rámci tohoto i navazujících projektů město pořídilo nádoby na bioodpad. Postupně se svoz bioodpadu rozšířil na celé město. Město bioodpad nejen sváží, ale zároveň ho i zpracovává na městské kompostárně.

Ilustrační foto Ivana Pokorná, archiv Technické služby Vysoké Mýto