Aktuality

Bronzový odpadový hattrick pro Vysoké Mýto

Bronzový odpadový hattrick pro Vysoké Mýto

18. října 2023
Město Vysoké Mýto obhájilo už po deváté v řadě první místo mezi sídly nad 5 000 obyvatel v Pardubickém kraji v soutěži Odpadový Oskar. Opět snížilo produkci směsného odpadu, která je už třetí nejnižší produkcí v rámci celé České republiky. Třetím místem v celostátním kole soutěže Odpadový Oskar završilo Vysoké Mýto svůj letošní bronzový odpadový hattrick.

Výsledky města Vysokého Mýta v odpadovém hospodářství za rok 2022

1. dubna 2023
Z meziročního srovnání výsledků odpadového hospodářství ve městě vyplývá, že se v roce 2022 oproti roku 2021 o 14 % snížilo množství komunálního odpadu uloženého na skládku včetně objemného odpadu. Zatímco v roce 2021 bylo ve městě vyprodukováno na jednoho obyvatele celkem 163,4 kilogramy komunálního odpadu uloženého na skládku, v minulém roce se množství odpadů snížilo na 140,6 kilogramů.
Pořízení nové nádoby na směsný komunální odpad

Pořízení nové nádoby na směsný komunální odpad

26. září 2023
Pokud se vám poškodila nádoba na směsný komunální odpad a musíte pořídit novou, kontaktujte Technické služby Vysoké Mýto. Zajistí vám objednání nové nádoby i její očipování. Nádoba bude poté dopravena na požadovanou adresu a občan ji uhradí přímo kurýrovi v hotovosti.
V odpadovém hospodářství patří Vysoké Mýto mezi absolutní špičku, ale stále je prostor pro zlepšování

V odpadovém hospodářství patří Vysoké Mýto mezi absolutní špičku, ale stále je prostor pro zlepšování

14. července 2023
Obyvatelé Vysokého Mýta třídí odpady velmi dobře, ale určité rezervy jsou zejména u bytových domů. Město situaci monitoruje a provádí namátkové analýzy obsahu kontejnerů. Koncem května udělali zástupci města a technických služeb analýzu odpadů u jednoho bytového domu v sídlišti „Družba“.
Kontrola čipů popelnic

Kontrola čipů popelnic

27. června 2023
Od počátku července 2023 bude ve Vysokém Mýtě směsný komunální odpad vyvážen pouze z očipovaných nádob. Doporučujeme proto vlastníkům a uživatelům popelnic, aby si zkontrolovali, zda mají kulatý čip pod horním lemem plastové popelnice. U kovových popelnic je čip umístěn na nádobě, takže je dobře viditelný.
Ocenění pro Vysoké Mýto za třídění odpadů

Ocenění pro Vysoké Mýto za třídění odpadů

22. června 2023
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže O křišťálovou popelnici, které se konalo 21. června v Hradci Králové v rámci konference Odpady a obce 2023, převzal místostarosta Jan Lipavský cenu pro město Vysoké Mýto za 3. místo v kategorii nad 5 000 obyvatel. Jako jediný reprezentant Pardubického kraje bylo město oceněno za výborné výsledky v třídění odpadů.
Vysoké Mýto třetí v soutěži o Perníkovou popelnici

Vysoké Mýto třetí v soutěži o Perníkovou popelnici

5. května 2023
Vysoké Mýto se umístilo na třetím místě v soutěži o Perníkovou popelnici. Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2022 se uskutečnilo 3. května v pardubickém zámku. Diplom a cenu pro město Vysoké Mýto převzali starosta František Jiraský a místostarosta Jan Lipavský spolu s Veronikou Richtrovou, vedoucí odboru životního prostředí a Ivou Pokornou z technických služeb.

Ve Vysokém Mýtě se daří třídit odpadní baterie

31. ledna 2023
V roce 2022 se občanům Vysokého Mýta podařilo vytřídit a odevzdat ke zpětnému odběru 316 kg odpadních baterií. Ztohoto množství odpadních baterií bylo recyklací získáno 237 kg druhotných surovin jako je ocel, měď, zinek, olovo, stříbro, lithium a další. Zpětným odběrem baterií napomáháme šetřit přírodu a její zdroje, přispíváme tak i kčistšímu ovzduší, vyšší kvalitě vodních zdrojů a celkově kmenšímu znečištění životního prostředí a ohrožení lidského zdraví. Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí

Zvýšení poplatku za odpad a harmonogram svozu odpadů v roce 2023

27. prosince 2022
Vzhledem k rostoucím nákladům na provoz obecního systému odpadového hospodářství vydalo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta na svém zasedání 14. prosincevyhlášku č. 2/2022, která mění výši místního poplatku za odpad ve Vysokém Mýtě. Od 1. ledna 2023 budou obyvatelé Vysokého Mýta platit 780 korun. Všechno ostatní způvodní vyhlášky č. 3/2021 schválené před rokem zůstává vplatnosti beze změny.

ЯК ПРАВИЛЬНО СОРТУВАТИ СМІТТЯ / JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY

9. června 2022
Vlivem událostí na Ukrajině našla řada ukrajinských občanů azyl také ve Vysokém Mýtě. Nabízíme návod na třídění odpadů v ukrajinštině, aby se mohli zapojit do městského systému třídění odpadů. Prosíme občany, kteří poskytují ubytování ukrajinským uprchlíkům, aby je poučili o třídění odpadů, zajistili jim nádoby na třídění o dostatečné kapacitě a celkově věnovali pozornost této problematice. ...

Výsledky města Vysokého Mýta v odpadovém hospodářství za rok 2021

28. března 2022
Obyvatelé Vysokého Mýta třídili v roce 2021 odpad tak dobře, že v nádobách na směsný komunální odpad vloni skončilo jen 129 kilogramů na osobu, což je srovnatelné s Rakouskem a Německem. „Jsem rád, že jsme výborné výsledky zminulých let udrželi a zároveň jsme se v třídění výrazně zlepšili. Děkuji za to občanům, kteří pečlivě třídí. Přispívají tak primárně k ochraně životního prostředí, ale šetří tím i svou peněženku. Vtéto oblasti funguje solidární systém, takže ti, co třídí, šetří peněženku i těm, kteří třídí málo,“ řekl starosta František Jiraský. Je to vidět naněkterých místech na sídlištích, kde jsou vtřídění ještě rezervy.

Meziroční skokové zlepšení třídění směsného komunálního odpadu

13. srpna 2021
Z porovnání množství nejběžněji tříděných komodit, jako je plast, papír a sklo, odevzdaných do kontejnerů a nádob vprvním pololetí letošního a loňského roku ve Vysokém Mýtě vzešly velmi dobré výsledky.V prvním pololetí 2021 obyvatelé města a místních částí vytřídili o 32 tun více plastu než vroce předchozím, což představuje meziroční nárůst o 34,4 %. Dále vytřídili 131 tun papíru, což je o 12 % více než vroce 2020, čirého skla 61 tun, tedy o 22 % více, a barevného skla 51 tun, což znamená 11% nárůst.