Výsledky města Vysokého Mýta v odpadovém hospodářství za rok 2022

Výsledky města Vysokého Mýta v odpadovém hospodářství za rok 2022

Z meziročního srovnání výsledků odpadového hospodářství ve městě vyplývá, že se v roce 2022 oproti roku 2021 o 14 % snížilo množství komunálního odpadu uloženého na skládku včetně objemného odpadu. Zatímco v roce 2021 bylo ve městě vyprodukováno na jednoho obyvatele celkem 163,4 kilogramy komunálního odpadu uloženého na skládku, v minulém roce se množství odpadů snížilo na 140,6 kilogramů.

„Jsem rád, že se rok od roku v našem městě v třídění odpadů stále zlepšujeme. Obyvatelům města, kteří zodpovědně třídí, za to děkuji. Je to správné pro životní prostředí i snižování nákladů za skládkování,“ řekl starosta František Jiraský.

Zákon o odpadech stanovil obcím, jaké procento odpadů musí každoročně připravit k recyklaci a podle toho platí poplatek za skládkování. „Díky tomu, jak občané města třídí, platíme zákonný poplatek za veškerý odpad uložený na skládku v základní sazbě, která představuje 500 korun za tunu odpadu. Pokud bychom překročili množství přes 190 kilogramů odpadu na občana a rok, museli bychom za tunu uloženého odpadu platit zvýšenou sazbu 900 korun,“ řekla Veronika Richtrová, vedoucí odboru životního prostředí.

Náklady na systém odpadového hospodářství ve Vysokém Mýtě:

rok20212022
PŘÍJMY  
poplatek za odpad od občanů5 840 0007 040 480
příjmy EKO-KOM2 619 6332 871 037
prodej druhotných surovin1 020 319768 690
příjmy od kolektivních systémů92 796133 670
příjmy za sběr textilu14 52014 520
platby od ostatních obcí111 81086 564
celkem9 699 07810 914 961
celkem bez poplatku občanů3 859 0783 874 481
VÝDAJE  
náklady na sběr, svoz, likvidaci komunálního odpadu (směsný komunální
odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, provoz sběrných dvorů, recyklačního střediska)
7 257 1397 407 514
náklady na tříděný sběr2 262 1393 083 002
náklady bio od občanů646 2511 078 446
ostatní náklady3 625 1423 667 901
celkem13 790 67115 236 863
náklady na sběr, svoz, odstranění KO, bio, tříděného odp./občana810927
„doplatek města“ za občana nad částku 660 Kč/2022, kterou občan uhradil
jako poplatek za systém odpadového hospodářství
290267
   
počet obyvatel12 26712 251
množství odpadu odstraněného na skládce (komunální odpad a objemný odpad)/t20041 723
množství odpadu odstraněného na skládce/kg obyvatele163,4140,6