Ve Vysokém Mýtě se daří třídit odpadní baterie

V roce 2022 se občanům Vysokého Mýta podařilo vytřídit a odevzdat ke zpětnému odběru 316 kg odpadních baterií. Ztohoto množství odpadních baterií bylo recyklací získáno 237 kg druhotných surovin jako je ocel, měď, zinek, olovo, stříbro, lithium a další. Zpětným odběrem baterií napomáháme šetřit přírodu a její zdroje, přispíváme tak i kčistšímu ovzduší, vyšší kvalitě vodních zdrojů a celkově kmenšímu znečištění životního prostředí a ohrožení lidského zdraví. Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí