Výsledky odpadového hospodářství v roce 2023

Výsledky odpadového hospodářství v roce 2023

Vysoké Mýto meziročně opět snížilo množství komunálního odpadu uloženého na skládku. V třídění odpadů patří v rámci České republiky tradičně mezi nejlepší. V roce 2023 na skládku uložilo 1 656 tun komunálního odpadu včetně objemného, což představuje na osobu 134 kilogramů odpadu.

Ze srovnání výsledků let 2023 a 2022 vyplývá, že v uplynulém roce došlo ke snížení množství komunálního odpadu včetně objemného odpadu uloženého na skládku o 6,3 %. „Posunuli jsme se opět trochu níže na hranici 134 kilogramů na občana, pokud jde o zbytkový směsný komunální odpad a objemný odpad, které se skládkují. Je to o 11 kilogramů méně než v roce minulém. Za skvělé výsledky patří poděkování našim spoluobčanům, kteří poctivě třídí. Pomáhají tím městu i sobě,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Zákon o odpadech stanovil obcím, jaké procento odpadů musí každoročně připravit k recyklaci a podle toho platí poplatek za skládkování. „Výborné výsledky třídění se promítají do financí. Jednak jsme rozhodli nezvýšit poplatek za komunální odpad, který zůstává 780 korun. Z městského rozpočtu doplácíme na odpadové hospodářství 261 korun na osobu a rok. A díky dobrému třídění odpadů platí Vysoké Mýto zákonný poplatek za veškerý odpad uložený na skládku v základní sazbě, která představuje 500 korun za tunu odpadu. Kdybychom méně třídili a dostali se nad zákonný limit, tak skládkujeme za 1 250 korun za tunu,“ řekl Jan Lipavský.

Veronika Richtrová, vedoucí odboru životního prostředí, Marie Lněničková, tisková mluvčí