Významné ocenění pro Vysokomýtský zpravodaj

Významné ocenění pro Vysokomýtský zpravodaj

Starosta města František Jiraský, šéfredaktorka Dagmar Sekaninová a editorka a redaktorka Zuzana Pohorská si v úterý 4. července převzali na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle ocenění za Nejlepší zpravodaj roku 2022.

V silné konkurenci se Vysokomýtský zpravodaj umístil na třetím místě za Prahou 7 a Třeboní. „Ve Vysokém Mýtě víme, že náš zpravodaj má velmi vysokou úroveň. Třetí místo v respektované celostátní soutěži organizované mimo jiné Univerzitou Palackého v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a dalšími institucemi mě proto velmi potěšilo. Je to ocenění především pro redakční radu, která zpravodaj každý měsíc připravuje, ale i pro všechny, kdo svými články přispívají. Všem dohromady velký dík a gratulace ke krásnému ocenění,“ řekla starosta František Jiraský.

Soutěže se zúčastnilo téměř 300 zpravodajů. Hodnoceny byly obecní a městské zpravodaje i nejlepší rubrika.

O umístění rozhodla sedmičlenná porota sestavená z profesionálních novinářů a zástupců vyhlašovatelů. Jejím úkolem bylo zhodnotit zpravodaje nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít v potaz i celkový dojem. „Je to pro nás obrovská motivace do další práce a velmi cenná zpětná vazba, za kterou jsme v redakci moc vděční,“ řekla šéfredaktorka Vysokomýtského zpravodaje Dagmar Sekaninová.

Soutěž vyhlašuje Civipolis o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, UNIVES.EU, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus o.p.s.