Zápis do základních škol ve Vysokém Mýtě

Zápis do základních škol ve Vysokém Mýtě

Zápis do základních škol ve Vysokém Mýtě se bude v souladu s § 36, odst. 4 školského zákona konat v termínu od 5. dubna do 6. dubna. Probíhat bude prezenčně.

K povinné školní docházce se musí přihlásit děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a také děti, které mají doporučený odklad z poradenského zařízení.

Formulář žádosti o přijetí je k dispozici na webových stránkách každé školy nebo na vyžádání v kanceláři školy.

Budete-li žádat o odklad, k žádosti o přijetí je nutno připojit i žádost o odklad a doporučení poradenského zařízení a pediatra.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy:
Základní škola Javornického – www.zsjavornickeho.cz
Základní škola Jiráskova – www.zs-jiraskova.cz
Základní škola Knířov – www.zsknirov.com
Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto – zápis se koná 5. dubna, www.szs-vysokemyto.cz
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., pobočka Vysoké Mýto – zápis se koná 3. a 11. dubna, www.svitani.cz

Zápis do základních škol je určen i pro děti z Ukrajiny s institutem dočasné ochrany nebo vízem za účelem strpění pobytu.

Zvláštní zápis nebude vyhlášen.

Radka Kutnarová, vedoucí odboru kanceláře vedení města

Foto Jana Vavřinová, ZŠ Javornického