Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti

Vzhledem k mezinárodní situaci a nejistým prognózám v oblasti dodávek ruského plynu přistoupilo Ministerstvo životního prostředí k omezení podpory na plynové kondenzační kotle. Nově platí, že dotace na plynový kondenzační kotel pro žadatele s nižšími příjmy bude poskytnuta pouze v případě,kdy ke dni 30. 4. 2022 byla výměna kotle již realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná objednávka.

Uvedené omezení bude kompenzováno navýšením maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy z celkových 130 000 Kč na celkových 180 000 Kč.

Podporovaná opatření a maximální částky dotace nově zní:

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  • plynový kondenzační kotel – max. limit 100 000 Kč (realizace do 30. 4. 2022)
  • kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
  • tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.

Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu Pardubického kraje v záložce Kotlíkové dotace / Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji.

Zdroj www.pardubickykraj.cz