Částečná uzavírka silnice I/35 ve Vysokém Mýtě z důvodu opravy železničního přejezdu

Částečná uzavírka silnice I/35 ve Vysokém Mýtě z důvodu opravy železničního přejezdu

V souvislosti s opravou železničního přejezdu přes silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, která bude probíhat v termínu od 14. srpna do 16. srpna, dojde k přechodnému dopravnímu omezení.

Ve směru od Hradce Králové bude doprava svedena ze silnice I/35 na objízdnou trasu přes ulice Průmyslová a Vraclavská a zpět na silnici I/35. Směr z Vysokého Mýta povede doprava po bypassu v místě opravy přejezdu viz situace.

Stanovená přechodná úprava provozu je dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.