Částečné omezení provozu na silnici III/30523 směr z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice

Částečné omezení provozu na silnici III/30523 směr z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice

Z důvodu stavebních prací v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto - Džbánov dojde k částečnému omezení provozu na silnici III/30523 směrem z Vysokého Mýta na Vraclav a Domoradice.

V místě prováděných prací bude vždy zachován bezpečný průjezd. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí dopravního značení. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je od 22. ledna. Práce by měly probíhat do 16. června 2024.

V rámci stavebních prací bude vybudována provizorní komunikace podél stávající silnice III/30523 v místech před křižovatkou se silnicí III/30527 a dojde i k příčnému překopu komunikace po polovinách z důvodu ochrany plynovodu.

Rozsah a místa prováděných prací jsou vyznačena v Situaci viz níže.


Po dobu stavebních prací je stanovená přechodná úprava provozu na komunikacích dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědný zhotovitel stavby EUROVIA CS, a. s.