Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2024

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. schválila na svém zasedání 12. prosince 2023 s účinností od 1. ledna 2024 zvýšení ceny vodného o 4,39 Kč/m3 bez DPH a zvýšení ceny stočného o 1,78 Kč/m3 bez DPH.

Zvýšení ceny pitné vody platí pro odběratele Vysokého Mýta a jeho místních částí Vanice, Domoradice, Lhůta, Knířov a Brteč a dále obcí Slatina, Sruby, Zámrsk, Sedlec, Vraclav, Borová, Dolní Sloupnice, Horní Sloupnice, České Heřmanice, Džbánov, Javorník, Libecina, Dvořiště, Pustina, Zádolí, Stříhanov, Řepníky, Pěšice a Týnišťko:
Vodné:          
45,66 Kč/m3 bez DPH
51,14 Kč/m3 včetně 12% DPH

Zvýšení ceny stočného platí pro odběratele ve Vysokém Mýtě, Slatině, Srubech a Českých Heřmanicích:
Stočné:         
34,69 Kč/m3 bez DPH
38,86 Kč/m3 včetně 12% DPH

Celkem vodné a stočné:
80,35 Kč/m3 bez DPH
90,00 Kč/m3 včetně 12% DPH

Ing. František Zima, jednatel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.

Srovnání celkové ceny vodného a stočného včetně DPH:
Pardubice 148,33 Kč/m3
Chrudim 124,68 Kč/m3
Choceň (VAK Jablonné n. O.) 116,59 Kč/m3
Skuteč 112,00 Kč/m3
Zdroj: internetové stránky vodárenských společností