Cyklo-běh proti drogám zastavil ve Vysokém Mýtě

Cyklo-běh proti drogám zastavil ve Vysokém Mýtě

Cyklo-běh je iniciativa spojující sport s protidrogovou kampaní. V rámci dvanáctidenní prezentační jízdy z Hranic do Prahy přes 42 měst zavítal Cyklo-běh také do Vysokého Mýta.

Ve čtvrtek 13. června přijeli do Vysokého Mýta již tradičně zástupci Cyklo-běhu Za Českou republiku bez drog, což je dobrovolná iniciativa poměrně široké skupiny lidí, kteří každý rok objíždí Českou republiku. Rozdávají letáky a provádějí ve městech osvětu proti drogám. Jsou to dobrovolníci, kteří dělají záslužnou věc,“ řekl místostarosta Jan Lipavský.

Desetičlenný tým Cyklo-běhu navštěvuje po trase města a mluví s jejich zástupci, ale i občany na náměstích o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové osvětě. „Sešli jsme se se zajímavými lidmi. Někteří z nich mají i svoji vlastní zkušenost s drogami, kterou umí předávat zejména dětem. Upozorňovali, že je potřeba na děti protidrogově působit už od poměrně útlého věku. Oni sami se zaměřují na děti a mládež od 4. třídy základní školy výše,“ řekl Jan Lipavský.

Cyklo-běh již 20 let upozorňuje na drogovou negramotnost u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty. „Naším cílem je zvýšit zanedbané protidrogové vzdělávání a osvětu v naší zemi u dětí a mládeže. Propagujeme život bez drog, který je lepší než život s drogami. A děti mají právo to vědět,“ řekl tiskový mluvčí projektu Tomáš Kraus.

Setkání naznačilo i konkrétní možnosti budoucí spolupráce. „Předali jsme jejich kontakty základním školám i odboru sociálních služeb a zdravotnictví. Vypadá to, že by se během září mohly uskutečnit první přednášky v rámci osvěty dětem na základních školách. Myslím, že by ze spolupráce mohlo vzejít i něco hmatatelného pro děti a potažmo i pro naše město,“ řekl místostarosta Lipavský.