Dopravní omezení v ulici Jiráskova z důvodu rekonstrukce plynovodu

Dopravní omezení v ulici Jiráskova z důvodu rekonstrukce plynovodu

Z důvodu výkopových a stavebních prací v rámci plánované rekonstrukce plynovodu a přípojek dojde v termínu od 29. května do 16. června ve dvou etapách k úplnému uzavření provozu části místní komunikace ulice Jiráskova ve Vysokém Mýtě.

Uzavírka částí místní komunikace v ulici Jiráskova proběhne pouze po nezbytně nutnou dobu. Rozdělena bude do dvou etap, viz přiložené situace DIO, a to v návaznosti na místní podmínky a aktuálně prováděné práce.

V průběhu první etapy bude uzavřena část místní komunikace ulice Jiráskova na pozemcích p. č. 4870 a 4871 v úseku od křižovatky s ulicí Gen. Svatoně po dům č. p. 434 v místech a rozsahu zakresleném v Situaci DIO – etapa I., a to bez vyznačení objízdné trasy.

V průběhu druhé etapy bude uzavřena část místní komunikace ulice Jiráskova na pozemku p. č. 4920/1, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gen. Svatoně a Štefánikova v místech a rozsahu zakresleném v Situaci DIO – etapa II. V rámci této etapy bude vyznačena obousměrná objízdná trasa, do které nebude umožněn vjezd nákladním automobilům, jejich nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 12 t.

Po dobu uzavírky je stanovená přechodná úprava provozu dostupná k nahlédnutí na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. 

Za organizování a zabezpečení akce je zodpovědná firma LBtech a. s.