Druhá splátka poplatku za odpad

Druhá splátka poplatku za odpad

Dovolujeme si upozornit občany, kteří využili možnosti dané Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zaplatili pouze první splátku místního poplatku za odpad na rok 2023, že termín splatnosti druhé splátky je nejpozději 31. října.

Sazba poplatku na rok 2023 činí 780 Kč pro každou fyzickou osobu,
– která je v obci přihlášena;
– která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 780 Kč za jednu stavbu.

Informace o osvobození od poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce zveřejněné na městských webových stránkách www.vysokemyto.cz. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 390 Kč (tj. 2 x 390 Kč), první do 30. dubna a druhá do 31. října. Poplatek bylo možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši.

Místní poplatky můžete uhradit v hotovosti, nebo platební kartou na Městském úřadu Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně (budova na náměstí, přízemí) v pondělí, středa, 7.30–11.30 a 12.30–17.00, úterý, čtvrtek, 7.30–11.30 a 12.30–15.00, pátek 7.30–11.30, nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků – odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na tel. 465 466 131.

Iva Vlková, odbor finanční