Hlavním tématem jednání představitelů města a kraje byl obchvat města

Hlavním tématem jednání představitelů města a kraje byl obchvat města

Starosta František Jiraský s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým jednali o přípravě obchvatu města a jeho napojení na dálnici D35, o vzniku Technického muzea Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě i o rozvoji středního školství.

Velkou krajskou investicí ve Vysokém Mýtě je budování Technického muzea Pardubického kraje. V dubnu jsme předali zhotoviteli staveniště první etapy úpravy areálu na ul. Kpt. Poplera. První etapa, jejímž cílem je uvolnit historickou budovu bývalé zemědělské školy včetně její novodobé přístavby a sousedního objektu, vyjde na necelých 34 milionů korun, celkové náklady jsou propočítány na 210 milionů korun s tím, že přes 140 milionů korun získáme z Národního plánu obnovy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Vysoké Mýto vidí technické muzeum jako velkou příležitost. „Jsem rád, že z poloviny nevyužívaný areál se smysluplně využije pro vybudování Technického muzea Pardubického kraje, což umožní jednak soustředit depozitáře na jedno místo, ale taky vystavit velké exponáty, protože profilací muzea je mimo jiné historie firmy Sodomka a s tím spjatá historie výroby autobusů ve Vysokém Mýtě. Je to pro nás výhodné jak z hlediska oživení této části města, tak i turistické atraktivity Vysokého Mýta. Ta již vzrostla po zisku titulu Historické město roku, kdy pozorujeme zvýšený zájem návštěvníků,“ řekl starosta František Jiraský.

Hejtman se starostou řešil také další rozvoj středního školství ve městě právě v souvislosti se střední stavební školou, která má v současné době v hlavní historické budově některé dílny. „Již první etapa bude pro školu znamenat vyšší komfort pro výuku odborných předmětů. Přesunem do nových prostor vzniknou nové zednické, topenářské a vodoinstalační dílny,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pan hejtman mě ujistil, že rozdělení areálu školu nepoškodí. Naopak se podmínky pro výuku zlepší, což vítáme, protože stavební škola patří ve městě k tradičním školám. Pro její zachování a budoucnost město v poslední době udělalo hodně, když mimo jiné převzalo zřizovatelskou funkci domova mládeže, kde jsou ubytováni její studenti,“ dodal starosta.

Velkým tématem pro Vysoké Mýto je budování obchvatu města a napojení Vysokomýtska a Choceňska na dálnici D35. „Napojení silnice II/312 na dálnici D35 v délce necelých 13 kilometrů bylo v době podpisu memoranda se státem velmi hrubým odhadem naceněno na 1,2 miliardy korun. Na základě jednání o trasování s obcemi a v souvislosti s upřesňováním částky se nyní dostáváme na částku přesahující 2,6 miliardy korun, což je de facto objem celého memoranda. Nicméně ani přesto přípravy neustávají a paralelně s tím velmi intenzivně jednáme se státem o zajištění financování. Z hlediska přípravy stavby bylo v dubnu zahájeno zadávací řízení na zhotovitele všech stupňů projektové dokumentace. Zároveň byly zpracovány a odevzdány podklady na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

„Když jsme pracovali na strategickém plánu, tak doprava byla vyhodnocena v rámci setkání jako jeden z největších problémů Vysokého Mýta. Ten se částečně vyřeší dálnicí, která odvede tranzitní dopravu z pětatřicítky. Pokud by nevznikl obchvat směrem na Choceň, velká část dopravy by v centru města zůstala. Bylo by to neúnosné z hlediska bezpečnosti i životního prostředí. Proto je to pro nás téma číslo jedna. Uvítal jsem slova pana hejtmana o tom, že Pardubický kraj nepřerušil přípravy projektu a obchvat postaví, byť je to z finančního hlediska napjaté. Doufám, že se najdou finanční prostředky na úrovni vlády a SFDI,“ dodal starosta František Jiraský.

Foto Dominik Barták, Krajský úřad Pardubického kraje