Idyla podle Petra Špačka

Idyla podle Petra Špačka

Výběr z tvorby Petra Špačka je dárek k letošním šedesátinám malíře a grafika, který se narodil ve Vysokém Mýtě. Jedná se o první soubornou výstavu, jíž se autor představuje ve svém rodišti.

Petr Špaček vyrůstal a do svých 37 let bydlel v Holicích a nyní již léta žije v Trusnově, kde má v domku po prarodičích svůj ateliér. Na venkově má blíž k přírodě, kterou maluje. Jeho stylizované vyobrazení krajiny působí idylicky, divák se prostřednictvím plátna přenese do pohádkového světa.

Pro výstavu ve Vysokém Mýtě dokončil autor soubor dvanácti velkoformátových olejů, kdy každý zachycuje poetičnost jednoho měsíce v roce.

Kromě malování se autor v posledních letech také aktivně věnuje grafice. Touto technikou se pokouší zachytit vnitřní neviditelný svět. Další jeho uměleckou polohu tvoří keramické obrazy, které se jeví jako úplný protipól čistých krajinek. Na výstavě se objeví také některá z jeho dřevěných hraček.

Výstava se koná od 27. října do 3. prosince v sále Městské galerie. Vernisáž proběhne v pátek 27. října v 17.00.

Iveta Danko, kurátorka MG