Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného starostou města Ing. Františkem Jiraským. Zasedání se uskuteční v pondělí 13. května 2024 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  3. Individuální dotace
  4. Změna č. 3 územního plánu Vysoké Mýto
  5. Různé
  6. Diskuze
  7. Závěr