Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Informace o konaní zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta

Město Vysoké Mýto informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta svolaného místostarostou města Ing. Martinem Krejzou. Zasedání se uskuteční ve středu 13. září 2023 od 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

Informace o zasedání zastupitelstva je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto.

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru č.3-2023
 3. Rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2023
 4. Rozpočtová opatření č.8,9-2023 schválená radou města
 5. Rozpočtové opatření č.10-2023
 6. Poskytnutí zápůjčky společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.
 7. Majetkoprávní záležitosti
 8. Individuální dotace – KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
 9. Individuální dotace – MAS Litomyšlsko o.p.s.   
 10. Individuální dotace – VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s.
 11. Mimořádný členský příspěvek – DSO Českomoravské pomezí
 12. Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto 2024-2033
 13. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2023 – veřejnoprávní smlouvy
 14. Návrh na změnu Regulačního plánu MPZ Vysokého Mýta
 15. Různé
 16. Diskuze
 17. Prezentace doc. Ing. Lukáše Štefla, Ph.D. – výsadba zeleně uprostřed okružní křižovatky ve Vysokém Mýtě
 18. Závěr