Jak se chovat na komunikacích, poradí na dětském dopravním hřišti lektoři

Jak se chovat na komunikacích, poradí na dětském dopravním hřišti lektoři

Na dětském dopravním hřišti na autodromu ve Vysokém Mýtě bude od 7. června do 27. září kromě 5. července každou středu od 15.00 do 18.00 přítomen lektor, nebo lektorka dopravní výchovy. Pod jejich dohledem se mohou děti v doprovodu dospělých naučit pravidla, jak se chovat v provozu na komunikacích.

Doporučujeme dorazit na vlastních kolech, koloběžkách a s ochrannými pomůckami. Případně bude možné si v areálu určité množství kol a koloběžek a šlapací autíčka vypůjčit.

Za chování dětí na dětském dopravním hřišti jsou zodpovědní jejich rodiče.

Petr Dušek, vedoucí autodromu  

Foto Jaroslav Horák